Rimo autovežio antstato perkėlimas ir restauravimas

Rimo autovežio antstato perkėlimas ir restauravimas