UAB „PORIX” įsikūrė 2006 metais Šiauliuose pagrindiniai administraciniai ir gamybiniai pastatai įsikūrę Šiauliuose, Šarūno g. 6. Bendras administracinių
ir gamybinių patalpų plotas sudaro 1820 m2. Iš jų 1300 m2 skirta gamybinėms patalpoms, 520 m2 sandėliams ir administracijai.
Įmonėje yra visi reikalingi nauji ir šiuolaikiški įrengimai įmonės veiklai vystyti.
Pagrindinė UAB „PORIX” veikla:
Papildoma UAB „PORIX” veikla:
Įmonės prioritetas – kokybė visose veiklos srityse bei užsakovų poreikių tenkinimas.